Terms of consent

The following are the terms of the agreement between the Company "KadysBows" (hereinafter - the "Company") and the buyer (hereinafter - the "Buyer") for the purchase of goods and services through the website https://kadysbows.com/. If you do not agree to these terms, you will not be able to purchase our products and services, so please read these terms carefully before making purchases.

Introduction

The Buyer agrees to the terms specified in this Agreement of the parties (hereinafter referred to as the "Agreement"), with everything related to the goods, services and information provided through the Site. This Agreement constitutes an agreement between the Company and the Buyer, and supersedes any prior or other agreements and contracts, and governs everything related to the goods, services and information provided through the Site. The Buyer agrees to review and accept this Agreement before purchasing goods or services on the Site.

Contact and shipping information

Buyer understands and warrants that the information provided to them is correct and complete. Payment for goods and services made by the Buyer will be accepted by the Company, and the Buyer is obliged to pay the purchase price of goods and services, as well as the cost of delivery of goods in the amount presented at the time of payment. The Buyer shall be responsible for all actions on the Site carried out using the Buyer's password. Buyer agrees to keep his or her password confidential and to notify Company within 24 hours of any unauthorized use of the password or violation of this Agreement. The Company does not protect the Buyer against unauthorized use of the Buyer's password.

Авторське право

Зміст Сайту захищено авторськими правами, включаючи торгові марки та інше (включаючи, але, не обмежуючись інтелектуальною власністю). Організація, збирання, компіляція, цифрове перетворення та інші дії, пов'язані з використанням матеріалів, а також копіювання, перерозподіл, використання або публікація Покупцем повного змісту або будь-якої частини Сайту заборонено.

Редагування, видалення та модифікація

Компанія резервує за собою ексклюзивне право на редагування, видалення або публікацію на Сайті будь-якої інформації, а також видалення або додавання будь-яких товарів та послуг для продажу. Компанія може модифікувати цю Угоду та ціни на товари та послуги у будь-який момент, та може припинити функціонування або модифікувати будь-які або всі розділи Сайту на власний розсуд та без попереднього повідомлення. Модифікація цієї Угоди буде вважатися дійсною після публікації її на Сайті, і належатиме до угод, укладених після дати публікації.

Право відмови

Компанія резервує за собою право на власний розсуд, припинити продаж товарів та надання послуг, а також регулювати доступ до купівлі будь-яких товарів або послуг. У разі якщо Покупець зробив замовлення та не сплатив його, Компанія залишає за собою право відмовити у виконанні такого замовлення.

Відшкодування

Покупець погоджується відшкодовувати, захищати та підтримувати позицію Компанії та її партнерів у безпеці від будь-якої відповідальності, збитків, претензій та видатків, включаючи розумні адвокатські гонорари, пов'язані з порушенням Покупцем цієї Угоди або використанням Сайту. У разі відмови Покупцем від замовлення або бажання змінити своє замовлення після погодження, з сплачених раніше коштів будуть відраховані всі витрати, пов'язані з доставкою, сплатою податків і митних зборів, втрачений прибуток Компанії, а також комісія банку при поверненні коштів.

Обмеження передачі прав іншій особі

Право Покупця використовувати Послугу є його особистим правом і не підлягає передачі іншій особі чи організації та регулюється межами та умовами, встановленими Компанією.

Обмежена відповідальність

Надані товари та послуги, зміст, а також послуги, що надаються через інші послуги, передбачені "як є" і "як доступно", і всі гарантії, явні або неявні, заперечуються (включаючи, але не обмежуючись відмовою від будь-яких неявних гарантій комерційної цінності та придатності для конкретної мети). Єдина та ціла максимальна відповідальність Компанії з будь-якої причини перед Покупцем, єдина та єдина компенсація з будь-якої причини буде обмежена сумою, сплаченою клієнтом для придбання конкретних товарів чи послуг. Компанія та будь-які з її партнерів, дилерів або постачальників не відповідальні за будь-який непрямий, спеціальний, випадковий, або наступний збиток (включаючи збитки та збитки у бізнесі, зменшення доходу, судові справи, або подібні витрати збитки та витрати), незалежно від того, що вони базувалися на порушенні Угоди, порушенні гарантії, недбалості (включаючи недбалість), в результаті використання продукту або послуги або в інший спосіб, навіть якщо попередньо було повідомлено про можливість такої шкоди. Обмеження збитків викладені вище – фундаментальні елементи основи угоди між Компанією та Покупцем. Цей Сайт, товари та послуги не повинні розглядатись без таких обмежень.

Використання інформації

Компанія резервує право, та Покупець уповноважує Компанію, на використання за призначенням всієї інформації щодо Покупця та всієї інформації, наданої Покупцем, згідно з чинними законами.

Інше

Якщо Покупець змінив свою адресу після того, як зробив замовлення, або помітив помилку у зазначеній адресі, він повинен негайно повідомити про це Компанію. При недотриманні цієї умови Покупцем, Покупець бере на себе повну відповідальність та витрати за доставку на хибну адресу.

У разі якщо за не залежними від Компанії обставинами попередньо оплачене замовлення Покупця не може бути виконане, сплачені кошти: або повертаються Покупцю, або переводяться на оплату іншого замовлення Покупця банківським або переказом за вирахуванням вартості банківських послуг.

Висновок

Ця Угода повинна розглядатися у тому вигляді, як вона опублікована і має застосовуватись та тлумачитися відповідно до законів України.